Cenník

*Všetky ošetrenia pleti prispôsobujem na mieru podľa požiadaviek klientky a potrieb pleti. Každá procedúra začína konzultáciou, kde po vzájomnom odsúhlasení zvolíme najvhodnejšie ošetrenie a vhodnú starostlivosť.